TEMATICA PENTRU LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE
(GRADUL DIDACTIC I)

Specializarea INFORMATICĂ
 

Tematică orientativă
 

1.    Algoritmi. Corectitudinea algoritmilor

2.    Algoritmi. Complexitatea algoritmilor

3.    Algoritmi. Algoritmi nedeterminişti polinomiali

4.    Tehnici de sortare. Studiu comparativ

5.    Probleme de drumuri īn grafuri

6.    Grafuri particulare

7.    Arbori şi aplicaţiile lor

8.    Algorimi fundamentali de sinteză a imaginilor

9.    Modalităţi de generare a imaginior de tip fractali

10.  Aspecte computaţionale privind codurile corectoare de erori

11.  Aspecte computaţionale privind codurile detectoare de erori

12.  Aplicaţii multimedia de predare-īnvăţare interactivă

13.  Aplicaţii pentru comunicarea īn Intranet şi Internet

14.  Metode şi tehnici de proiectare şi gestiune a reţelelor de calculatoare

15.  Principii şi tehnici de programare distribuită

16.  Algoritmi de calcul paralel

17.  Protecţia bazelor de date īn reţea

18.  Optimizarea algoritmilor. Studiu comparativ

19.  Tipuri de gramatici īn lingvistica computaţională. Aplicaţii

20.  Metode de aproximare a funcţiilor

21.  Metode numerice īn algebra liniară

22.  Algoritmi genetici. Aplicaţii

23.  Decidabilitate şi nedecidabilitate

24.  Metode de integrare numerică

25.  Construcţia unui analizor lexical

26.  Principiile analizorului sintactic al unui compilator

27.  Algoritmi de rezolvare a unor probleme de geometrie

28.  Teste statistice şi algoritmi pentru analiza şi compararea rezultatelor elevilor

29.  Aplicaţii specifice ale alocării dinamice

30.  Algoritmi probabilişti

31.  Algoritmi aproximativi

32.  Fractali īn spaţiul complex

33.  Tehnici de programare

34.  Aplicatii multimedia de īnvăţare interactivă

35.  Metode numerice īn algebra liniară

36.  Metode de elaborare a algoritmilor; aspecte metodice

37.  Programare orientată pe obiecte īn C++

38.  Programare orientată pe obiecte īn C#

39.  Programare orientată pe obiecte īn Java

40.  Proiectarea algoritmilor

41.  Probleme de drumuri īn grafuri

42.  Algoritmi de procesare a imaginilor

43.  Limbajele Pascal şi C: prezentare comparativă

44.  Tehnici de sortare: studiu comparativ

45.  Programnare orientată pe obiecte īn limbajele C++ şi Java; prezentare comparativă

46.  Arbori şi aplicaţiile lor

47.  Algoritmi fundamentali de sinteză a imaginilor

48.  Metode numerice pentru rezolvarea sistemelor liniare

49.  Macromedia Flash şi aplicaţiile sale īn procesul instructiv educativ

50.  Grafuri

51.  Arbori şi arborescenţe. Aplicaţii īn informatică

52.  Structuri arborescente şi aplicaţiile lor

53.  Dezvoltarea paginilor Web folosind PHP

54.  Implementarea metodelor numerice de algebră liniară

55.  Elemente de teoria grafurilor. Probleme de optimizare

56.  Metode de proiectare şi gestiune a bazelor de date

57.  Aplicaţii specifice programării dinamice

58.  Aplicaţii ale arborilor binari

59.  Eficienţa algoritmilor. Analiza unor algoritmi pentru rezolvarea aceleiaşi probleme. Aspecte metodice

60.  Proiectarea şi verificarea paginilor web. Aspecte metodice

61.  Programare vizual㠖 o modalitate de creare a unei aplicaţii de prezentare a unei lecţii. Aspecte metodice

62.  Prelucrarea structurilor de date īn PHP. Aspecte metodice

63.  Rezolvarea problemelor de programare folosind tehnici diferite. Aspecte metodice

  Notă: Orice altă temă propusă de candidat poate fi acceptată dacă obţine acordul coordonatorului ştiinţific.

 

Bibliografie orientativă

  1.   Albeanu G., Sisteme de operare, Ed. Petrion, 1996

  2.   Albeanu G., Programarea īn Pascal şi Turbo Pascal, Ed. Tehnică, 1994

  3.   Andonie R., Gārbacea I., Algoritmi fundamentali, o perspectivă C++, Ed. Libris, 1995

  4.   Atanasiu A., Bazele matematice ale scrierii compilatoarelor, Ed. Gaudeamus, Bucureşti, 1996

  5.   Barbu Gh., Văduva I,. Boloşteanu M., Bazele informaticii, Ed. Tehnică, 1997

  6.   Bāscă O., Popescu L., Sisteme de operare, Litografia Universităţii Bucureşti, 1987

  7.   Bălănescu T., Gavrilă S., Georgescu H., Gheorghe M., Sofonea L., Văduva I., Pascal şi Turbo Pascal, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992

  8.   Beu T., Analiza numerică īn Turbo Pascal, Ed. Microinformatica, Cluj Napoca, 1992

  9.   Boian F. M., Sisteme de operare interactive, Ed. Libris, Cluj Napoca, 1994

10.   Bulăceanu C., Reţele locale de calculatoare, Ed. Tehnică, 1995

11.   Cadar C., Gheorghiţă V., Tehnologia informaţiei - manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, 1999

12.   Calude C., Complexitatea calculului. Aspecte calitative, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982

13.   Calude C., Teoria algoritmilor, Ed. Universităţii Bucureşti, 1987

14.   Cerchez E., Şerban M., Sisteme de calcul, manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1998

15.   Cerchez E., Şerban M., Tehnologia informaţiei, manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1999

16.   Cormen T., Leiserson Ch., Rivest R., Introduction to Algorithms, MIT Press, 1990

17.   Cristea V., Kalisz E., Athanasiu I., Pănoiu S., Turbo Pascal, Ed. Teora, 1992

18.   Dima G., Dima M., FoxPro, Ed. Teora, 1994

19.   Dogaru D., Elemente de grafică 3D, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986

20.   Frāncu C., Informatica economică - Fox Pro, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1998

21.   Georgescu H., Livovschi L., Analiza şi sinteza algoritmilor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986

22.   Giumare C., Negreanu L., Călinoiu S., Proiectarea şi analiza algoritmilor. Algoritmi de sortare, Ed. All, 1997

23.   Held G., Comunicaţii de date, Ed. Teora, 1998

24.   Hockney R.W., Jesshope C.R, Calculatoare paralele, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1991

25.   Horowitz E., Fundamentals of Data Structures in C++, Computer Science Press, 1995

26.   Horowitz E., Fundamentals of Programming Languages, Springer Verlag, 1983

27.   Ionescu C., Zsako I., Structuri arborescente, Ed. Tehnică, Bucureşti,1990

28.   Ivan I., Adam R., Structuri de date şi programe Pascal, Ed. ASE, 1992

29.   Ivaşc C., Prună M., Bazele informaticii, Ed. Petrion, 1995

30.   Ivaşc C., Prună M., Mateescu E., Bazele Informaticii (Grafuri şi elemente de combinatorică)- Caiet de laborator, Ed. Petrion, 1997

31.   Ivaşc C., Prună M., Tehnici de programare (Aplicaţii), Ed. Petrion, 1999

32.   Jamsa K., Succes cu C++, Ed. All, 1997

33.   Knuth D. E., Tratat de programarea calculatoarelor, vol. I, II, III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1973

34.   Lica D., Onea E., Informatica, manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, 1999

35.   Long J., Fox 2.6 pentru Windows - Ghidul programatorului, Ed. Teora, 1994

36.   Lungu I., Muşat N., Velicanu M., Sistemul FoxPro 2.6 - Prezentare şi aplicaţii, Ed. All, 1996

37.   Lupulescu M., Munteanu M., Giulvezan C., FoxPro, de la iniţiere la performanţă, Ed. de Vest, Timişoara, 1994

38.   Mateescu E., Maxim I., Arbori, Ed. łara Fagilor, Suceava, 1996

39.   Mateescu G. D., C++, limbaj şi programare, Ed. Petrion, 1998

40.   Mateescu G. D., Analiza numerică, Ed. Petrion, 1995

41.   Mārşanu R., Voicu A, şa, Tehnologia informaţiei, manual pentru clasa a IX-a, Ed. All, Bucureşti, 1999

42.   Mārşanu R., Sisteme e calcul, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1995

43.   Miloşescu M., Sisteme de calcul, Editura Teora, 1998

44.   Mitrana V., Provocarea algoritmilor, Ed. Agni, Bucureşti, 1994

45.   Negrescu L., Limbajul C şi C++, Ed. Libris, Cluj, 1997

46.   Niculescu S., Pintea R., Tehnologia informaţiei şi Informatică-Tehnologii asistate de calculator-manual pentru clasa a IX-a, Ed. E.D.P., 1999

47.   Niculescu S., Butnaru L., Butnaru V., Informatică- manual pentru clasa a IX-a, Ed. E.D.P, 1999

48.   Niculescu R., Albeanu G., Domocoş V., Programarea calculatoarelor - probleme rezolvate īn limbajul Turbo Pascal, Ed. Tempus, 1992

49.   Odăgescu I., Copos C., Luca D., Furtună F., Smeureanu I., Metode şi tehnici de programare, Ed. Intact, Bucureşti, 1994

50.   Odăgescu I., Furtună F., Metode şi tehnici de programare, Editura Computer Libris Agora, 1998

51.   Panţiru M., Informatică economică, Ed. Petrion, 1996

52.   Panţiru M., Panţiru I., Baze de date, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1999

53.   Pătrăşcoiu O., Marian Gh., Mitroi N., Informatică - elemente de grafuri şi combinatorică, metode, algoritmi şi programe, Ed. All, Bucureşti,

54.   Pătruţ B., Miloşescu M., Informatică - manual pentru clasa a IX-a, Ed. Teora, 1999

55.   Păunescu F., Goleşteanu D.P., Sisteme cu prelucrare distribuită şi aplicaţiile lor, Ed. Tehnică, 1993

56.   Pārv B., Vancea S., Fundamentele limbajelor de programare, Ed. Microinformatica, Cluj, 1996

57.   Petcu D., Cucu L., Principii de grafică pe calculator, Ed. Excelsior, Timişoara, 1995

58.   Popa C., Introducere īn analiza numerică. Analiza numerică matriceală, Ed. Eurobit, Timişoara, 1996

59.   Popescu I., Baze de date relaţionale, Ed. Universităţii Bucureşti, 1998

60.   Postolache M., Metode numerice, Ed. Sirius, 1994

61.   Rancea D., Limbajul Pascal, Ed. Computer Libris Agora, 1997

62.   Rancea D., Informatică (manual pentru clasa a IX-a), Ed. Computer Libris Agora, 1999

63.   Rancea D., Limbajul Pascal, Algoritmi fundamentali, Ed. Computer Libris Agora, 1999

64.   Ratyus M, Şerban M., Bazele informaticii (Windows, Word pentru Windows), Ed. Petrion, Bucureşti, 1997

65.   Salomie I., Tehnici orientate pe obiecte, Ed. Microinformatica, 1995

66.   Stoilescu D., Manual de C/C++ pentru licee, Ed. Radial, Galaţi, 1998

67.   Şerbănaţi L.D., Limbaje de programare şi compilatoare, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1987

68.   Tanenbaum A.S., Organizarea structurată a calculatoarelor, Ed. Computer Press Agora, 1999

69.   Tanenbaum A.S., Reţele de calculatoare, Ed. Computer Press Agora, 1998

70.   Tomescu I., Bazele informaticii (Manual pentru clasa a X), Ed. Didactică şi Pedagogică, 1994

71.   Tomescu I., Grafuri şi programare liniară, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1975

72.   Tudor S., Turbo Pascal, manual pentru clasa a IX-a, Ed. Teora, 1995

73.   Tudor S., Tehnici de programare, Ed. L&S Infomat, 1996

74.   Tudor S., Bazele programării īn C++, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1997

75.   Tudor S., Cerchez E., Şerban M., Informatica, Varianta Pascal, manual pentru clasa a IX-a, Ed L&S Infomat, Bucureşti, 1999

76.   Tudor S., Cerchez E., Şerban M., Informatica, Varianta C++, manual pentru clasa a IX-a, Ed L&S Infomat, Bucureşti, 1999

77.   Wirth N., Algorithms+Data Structures=Programs, Prentice Hall, Inc 1976

78.   ***, Restructurarea perfecţionării profesorilor de informatică, Ed. Computer Press Agora, 1998

79.   ***, seria Gazeta de Informatică,

80.   ***, seria Ginfo